Каталог товаров


Димогенератор від кротів
ВИКОРИСТАННЯ: Обробка тунелів кротів. Містить касторову олію.

СКЛАД

№ CAS

Небезпечні речовини

Концентрація

Клас речовини згідно з Директивою 67/548/ЄEC

Клас речовини згідно регламенту ЄС № 1272/2008 щодо класифікації, маркування та пакування

3811-04-9

Хлорат калію (бертолетова сіль)

10-20 мас. %

O, R9, Xn,

R20/22, N, N, R50-53

Сигнальне слово: Небезпечно.

Фрази ризику:

H271 Може стати причиною пожежі, чи вибуху, сильний окисник.

H302 Шкідлива при ковтанні.

H332 Шкідлива при вдиханні.

H411 Токсична для водних організмів із довготривалими шкідливими наслідками

ВЛАСТИВОСТІ

Асортимент димогенераторів BioFume пропонується для організації заходів боротьби із шкідниками на (екологічно) чутливих ділянках за допомогою натуральних речовин та без використання традиційних пестицидів.

В основі хімічного складу – ефективні димогенератори-пестициди, але використовуються тільки природні компоненти.

Димогенератори BioFume не входять до переліку небезпечних продуктів, завдяки чому є ідеальними для продажу населенню.

Всі продукти BioFume виготовляються у м. Бристоль, Англія, із дотриманням стандартів ISO, а також випробовуються відділом контролю якості підприємства.

Димогенератор для кротів використовується для обробки тунелів.

Після запалювання генератора і розміщення його у норі, тунель вкривається шаром касторової олії, утворюючи фізичний бар’єр над його поверхнею та забруднюючи джерело харчування кротів.

У пошуку їжі кроти переміщаються на інші ділянки.

Занесений до реєстру Управління з охорони навколишнього середовища США (US EPA).

1 генератор - 3 кротовини
Назад в раздел